Matefus

Andrus Metsma

Füüsika

Füüsika õppimine on nagu võõrkeele õppimine — füüsikamõisted on sõnavaraks ja gammatikaks on matemaatika.

Tahkis, vedelik ja gaas

 

Vastavusülesanne 10. klassi õpilastele.

 

Füüsikalised suurused ja mõõtühikud

 

Vastavusülesanne 8. klassi õpilastele.

Vooluring ja takistus

 

Valikvastustega test 11. klassi õpilastele.

Aatomi ja tuumafüüsika

 

Test valikvastustega 9. klassi õpilastele.

Magnetism

 

Test teadmiste kontrolliks 11. klassi õpilastele.

.

 

Külasta ka füüsika lehekülge

Soojusõpetus ja termodünaamika

 

Test teadmiste kontrolliks 10. klassi õpilastele.

Jõud looduses

 

Teema “Jõud looduses” kordamisküsimused. Ettevalmistus kontrolltööks 8. klassi õpilastele. Kordamisküsimused koos avanevate vastustega.